Begagnat­effekten

Välj begagnat istället för nytt och bidra till en hållbar framtid

Sverige. Ett land i en värld där köpa nytt och släng-festen rullar på som om morgondagen inte fanns. Men det gör den. Den stora frågan är hur den kommer att se ut. Hållbar eller förstörd av klimat- och miljöförändringar? Det bestämmer vi själva – för tillsammans kan vi göra skillnad. Stor skillnad!

Genom att välja begagnat istället för nytt skonar vi klimat och miljö. Nya saker behöver inte tillverkas, färre grejer slängs och utsläppen minskar – det är här du och Blocket kommer in i bilden. Varje Blocketannons gör faktiskt skillnad. Din annons gör skillnad!

På den här sajten kan du se hur mycket ditt och andras blockande minskar Sveriges koldioxidavtryck och materialförbrukning – vi kallar det Begagnateffekten.

Tillsammans har alla Blocketanvändare sparat så här mycket koldioxidutsläpp (CO₂e*) genom att handla begagnat istället för nytt i år:

10000001
TON
CO₂e

Det motsvarar samma mängd CO₂e som om Stockholms trafik stod stilla i 12 månader!

Pernilla Nissler, vd Blocket

Det är glädjande att se att svenska folkets intresse för att välja begagnat istället för nytt ökar och att allt fler får upp ögonen för de ekonomiska och miljömässiga fördelarna.

Hela Sverige blockar!

7 av 10 svenskar har köpt eller sålt något på Blocket. Här kan du se hur många ton CO₂e varje region sparat totalt och per genomsnittlig Blocketanvändare:

Norrbotten
0,610
Västernorrland
0,608
Jämtland
0,558
Dalarna
0,542
Västerbotten
0,533
Gävleborg
0,532
Kalmar län
0,517
Skaraborg
0,504
Värmland
0,499
Gotland
0,498
Södermanland
0,494
Älvsborg
0,486
Blekinge
0,480
Kronoberg
0,475
Jönköpings län
0,459
Örebro län
0,456
Västmanland
0,440
Halland
0,410
Östergötland
0,407
Uppsala
0,387
Skåne
0,345
Göteborg
0,302
Stockholm
0,242
Stockholm
134 373
Skåne
92 437
Göteborg
57 427
Älvsborg
37 044
Östergötland
32 484
Jönköpings län
30 346
Dalarna
28 367
Norrbotten 
28 294
Gävleborg
25 873
Uppsala
25 509
Värmland
25 501
Västernorrland
25 369
Örebro län
25 296
Halland
24 585
Västerbotten
24 422
Skaraborg
24 280
Södermanland
21 682
Västmanland
20 211
Kalmar län
19 281
Kronoberg
14 921
Jämtland
14 397
Blekinge
11 795
Gotland
3 989

Visste du att…

Genomsnittssvensken har saker hemma som hen inte använder till ett värde av:

17 000 kr

Har du bra saker som du inte längre använder? Rensa hemma så hjälper du både miljön och plånboken!Så här mycket CO2e har olika kategorier på Blocket sparat i år:

Total besparing 747 983 ton CO₂e.
I uträkningen ingår även:

  • Utsläpp från Blocketanställdas jobbresor (-48 ton)
  • Elförbrukning och drift av Blockets kontor och serverhallar (-7 ton)
  • Transporter mellan köpare och säljare (-17 910 ton)
264 000
237 600
211 200
184 800
158 400
132 000
105 600
79 200
52 800
26 400
TON 0
Bilar
Övriga fordon
Möbler
Husvagn & Husbil
Motorcyklar
Övrig elektronik
Barnprylar
Cyklar
Vitvaror
Kläder
Telefon & Tillbehör
Böcker

Visste du att…

Alla cyklar som sålts på Blocket i år har sparat 7897 ton CO₂e, eftersom nya inte behövt tillverkas.

Låt någon annan göra en insats för klimatet!

Så här mycket material har ditt och andras blockande sparat i år:

Plast

40 561 ton

Stål

249 956 ton

Aluminium

25 360 ton

Eftersom färre grejer slängts och nya saker inte behövts tillverkas.

Visste du att…

Den genomsnittliga barnfamiljen (barn 2-17 år) har ca:

58

saker, kläder och skor…

per barn, som inte används.

Låt ditt barns bra saker skapa nya möjligheter för andra!

Tänk om fler skulle välja begagnat?!

Idag använder 7 av 10 svenskar Blocket – bland barnfamiljer är den siffran 9 av 10 – och varje unik Blocketanvändare sparar årligen:

0,4 ton

CO₂e

Om vi blir 10 % fler som väljer begagnat istället för nytt på Blocket skulle vi tillsammans kunna spara ännu mer:

74 798

ton CO₂e

Det motsvarar samma mängd CO₂e som genereras av energiförbrukningen från hela svenska folkets duschar (6 st per vecka) under ett helt år.

Var med och bidra till en hållbar framtid du också – tack för att du väljer begagnat!

Så här har vi räknat ut Begagnateffekten

i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet:

Antalet begagnat-försäljningar i vardera inräknad kategori1

×

Klimatdata från materialsammansättningen i vardera genomsnittsprodukt.2

=

Miljoner ton CO2e hittills i år: Begagnateffekten3

1Baserat på antagandet att en begagnad produkt ersätter behovet av en ny. I den totala beräkningen är utsläppen från driften av blocket.se och transporten av produkten mellan köpare och säljare borträknad.

2Livcykelanalysen inkluderar råmaterialutvinning + tillverkning + avfallshantering.

3Blocketanvändarnas potentiellt sparade utsläpp. I den totala summan är utsläppen från driften av blocket.se och transporten av produkten mellan köpare och säljare borträknad.

Detaljerad beskrivning av uträkningen

*Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. När en viss växthusgas uttrycks i koldioxidekvivalenter anges hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet. När utsläppen av en viss växthusgas uttrycks räknat per utsläpp ton, bidrar till exempel metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid – och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter.