Begagnat­effekten

Välj begagnat istället för nytt och bidra till en hållbar framtid

Sverige. Ett land i en värld där köpa nytt och släng-festen rullar på som om morgondagen inte fanns. Men det gör den. Den stora frågan är hur den kommer att se ut. Hållbar eller förstörd av klimat- och miljöförändringar? Det bestämmer vi själva – för tillsammans kan vi göra skillnad. Stor skillnad!

Genom att välja begagnat istället för nytt skonar vi klimat och miljö. Nya saker behöver inte tillverkas, färre grejer slängs och utsläppen minskar – det är här du och Blocket kommer in i bilden. Varje Blocketannons gör faktiskt skillnad. Din annons gör skillnad!

På den här sajten kan du se hur mycket ditt och andras blockande minskar Sveriges koldioxidavtryck och materialförbrukning – vi kallar det Begagnateffekten.

Tillsammans har alla Blocketanvändare sparat så här mycket koldioxidutsläpp (CO₂e*) genom att handla begagnat istället för nytt i år:

10000001
TON
CO₂e

Det motsvarar samma mängd CO₂e som om Stockholms trafik stod stilla i 9 månader!

Pernilla Nissler, vd Blocket

Det är glädjande att se att svenska folkets intresse för att välja begagnat istället för nytt ökar och att allt fler får upp ögonen för de ekonomiska och miljömässiga fördelarna.

Hela Sverige blockar!

7 av 10 svenskar har köpt eller sålt något på Blocket. Här kan du se hur många ton CO₂e varje region sparat totalt och per genomsnittlig Blocketanvändare:

Norrbotten
0,615
Västernorrland
0,608
Härjedalen
0,588
Dalarna
0,541
Västerbotten
0,533
Gävleborg
0,532
Kalmar län
0,517
Sörmland
0,497
Gotland
0,497
Värmland
0,496
Blekinge
0,481
Kronoberg
0,476
Jönköpings län
0,462
Örebro län
0,455
Västmanland
0,439
Halland
0,408
Östergötland
0,403
Uppsala
0,384
Västra Götaland
0,376
Skåne
0,340
Stockholm
0,235
Stockholm
110 860
Västra Götaland
101 862
Skåne
78 266
Östergötland
27 916
Jönköpings län
26 469
Norrbotten 
24 951
Dalarna
24 754
Gävleborg
22 630
Västernorrland
22 239
Värmland
22 076
Uppsala
21 856
Örebro län
21 823
Västerbotten
21 467
Halland
21 016
Sörmland
18 995
Västmanland
17 399
Kalmar län
16 804
Kronoberg
12 924
Härjedalen
12 557
Blekinge
10 270
Gotland
3 483

Visste du att…

Genomsnittssvensken har saker hemma som hen inte använder till ett värde av:

18 000 kr

Har du bra saker som du inte längre använder? Rensa hemma så hjälper du både miljön och plånboken!Så här mycket CO2e har olika kategorier på Blocket sparat i år:

Total besparing 640 761 ton CO₂e.
I uträkningen ingår även:

  • Utsläpp från Blocketanställdas jobbresor (-139 ton)
  • Elförbrukning och drift av Blockets kontor och serverhallar (-6 ton)
  • Transporter mellan köpare och säljare (-15 298 ton)
230 000
207 000
184 000
161 000
138 000
115 000
92 000
69 000
46 000
23 000
TON 0
Bilar
Övriga fordon
Möbler
Husvagn & Husbil
Motorcyklar
Övrig elektronik
Barnprylar
Cyklar
Vitvaror
Telefon & Tillbehör
Kläder
Böcker

Visste du att…

Alla cyklar som sålts på Blocket i år har sparat 7518 ton CO₂e, eftersom nya inte behövt tillverkas.

Låt någon annan göra en insats för klimatet!

Så här mycket material har ditt och andras blockande sparat i år:

Plast

24 786 ton

Stål

139 832 ton

Aluminium

14 780 ton

Eftersom färre grejer slängts och nya saker inte behövts tillverkas.

Visste du att…

Den genomsnittliga barnfamiljen (barn 2-17 år) har ca:

58

saker, kläder och skor…

per barn, som inte används.

Låt ditt barns bra saker skapa nya möjligheter för andra!

Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

Vår generations viktigaste uppdrag är att skapa ett samhälle som håller även för de som ska leva långt efter oss.

Tänk om fler skulle välja begagnat?!

Idag använder 7 av 10 svenskar Blocket – bland barnfamiljer är den siffran 9 av 10 – och varje unik Blocketanvändare sparar årligen:

0,4 ton

CO₂e

Om vi blir 10 % fler som väljer begagnat istället för nytt på Blocket skulle vi tillsammans kunna spara ännu mer:

64 076

ton CO₂e

Det motsvarar samma mängd CO₂e som genereras av energiförbrukningen från hela svenska folkets duschar (6 st per vecka) under ett helt år.

Var med och bidra till en hållbar framtid du också – tack för att du väljer begagnat!

Så här har vi räknat ut Begagnateffekten

i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet:

Antalet begagnat-försäljningar i vardera inräknad kategori1

×

Klimatdata från materialsammansättningen i vardera genomsnittsprodukt.2

=

Miljoner ton CO2e hittills i år: Begagnateffekten3

1Baserat på antagandet att en begagnad produkt ersätter behovet av en ny. I den totala beräkningen är utsläppen från driften av blocket.se och transporten av produkten mellan köpare och säljare borträknad.

2Livcykelanalysen inkluderar råmaterialutvinning + tillverkning + avfallshantering.

3Blocketanvändarnas potentiellt sparade utsläpp. I den totala summan är utsläppen från driften av blocket.se och transporten av produkten mellan köpare och säljare borträknad.

Detaljerad beskrivning av uträkningen

*Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. När en viss växthusgas uttrycks i koldioxidekvivalenter anges hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet. När utsläppen av en viss växthusgas uttrycks räknat per utsläpp ton, bidrar till exempel metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid – och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter.